ASMEA - Asociace mediálních agentur

ASOCIACE MEDIÁLNÍCH AGENTUR, spolek je neziskovým společenstvím mediálních agentur působících na území české republiky, založeným jako právnická osoba v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Účelem spolku je hájení zájmů členů - mediálních agentur a  skupin mediálních agentur v České republice i v zahraniční, zejména pak:
- jednání s vlastníky a provozovateli komunikačních médií,
- jednání s dalšími organizacemi a osobami působícími na mediálním trhu a jej ovlivňující, a to včetně státu a jeho orgánů a institucí,
- kultivace mediálního trhu v České republice.

ASMEA je řádným členem Asociace televizních organizací (ATO) a SKMO.
ASMEA je spolurealizátorem výzkumů PCEM (zajišťování  elektronického měření sledovanosti televize v České republice metodou TV metrů), Media Projekt a Radio Projekt

Seznam členů

  • ASMEA  – Asociace mediálních agentur:
  • Mindsquared a.s.
  • DENTSU AEGIS NETWORK CZECH REPUBLIC s.r.o. (zástupce agentur sítě Dentsu)
  • Group M, s.r.o.
  • KNOWLIMITS Group a.s.
  • Marketingová společnost S.E.N., s. r. o.
  • MÉDEA a.s.
  • PHD, a.s. (zástupce agentur sítě Omnicom)
  • IPG Mediabrands CZ s.r.o. (zástupce agentur sítě IPG)
  • Lion Communications s.r.o. (zástupce agentur sítě Publicis)

Kontakt

Mgr. Ondřej Novák, výkonný ředitel
ondrej.novak@asmea.cz
+420 737 258 147